Home

  • Het nieuwe totaalvoetbal - Momenten#14
    Sportclubs en verenigingen die de diversiteit in hun stad of gemeente ter harte nemen krijgen applaus. Maar als we vandaag, na meer dan tien jaar focus op diversiteit in de sportsector, het beleid in beschouwing nemen, missen we de aandacht voor het microniveau...
  • L!NT#15 Iedereen Participeert!
    Save the date: donderdag 3 december 2015 vindt de 4de editie van L!NT plaats in de KVS in Brussel. L!NT is het tweejaarlijks symposium van Dēmos vzw.
  • Dit was het ENTER festival editie 2015 in Antwerpen
    Geniet nog even mee met alle reportages, foto's en verslagen op www.enterfestival.be...